FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE

I AALBORG KOMMUNE

VÆRDISPIL FOR ÆLDSTE KLASSETRIN

8. - 10. klasse

Kan bestilles hele året

Antal lektioner: 1-2


"Værdispil for ældste klassetrin" er et spil om hvilke værdier du selv har - og hvilke du tror andre har. Ud fra de medfølgende spørgsmål satser du på hvilke værdier, du tror dine modspillere har - og spillet lægger op til diskussion af, hvad der har betydning i vores liv. Der tages udgangspunkt i situationer som er genkendelige for eleverne. Der medfølger spilleregler m.m. Materialet er velegnet som opfølgning af/supplement til arbejdet med eks. udvalgte lignelser/tekster.Kompetenceområde: livsfilosofi og etik

BESTILLING AF VÆRDISPIL FOR ÆLDSTE KLASSETRIN


 
Skole Klasse Antal Lærer Mail