FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE

I AALBORG KOMMUNE

UNDERVISNINGSOPLÆG OM "SYMBOLER OMKRING OS"
- en introduktion til symboler i hverdagen - og i kirken.


1. - 3. KLASSE

Kan bestilles hele året


Antal lektioner: 2-5 (

Undervisningsoplægget "SYMBOLER OMKRING OS" er et lettilgængeligt og kortfattet materiale om symboler og brugen af symboler for de yngste klassetrin. Materialet er udfærdiget med særligt henblik på de symboler vi kender fra kirken og dens historie, men inddrager også det symbolsprog, som eleverne kender fra mange andre dagligdags sammenhænge. UV-oplægget indeholder baggrundsstof til underviseren samt ideer til arbejdet med symboler inkl. ark til kopiering m.m.

Kompetenceområde: Kristendom 


BESTILLING AF UV-OPLÆG "SYMBOLER OMKRING OS":
 
Skole Klasse Antal elever              Lærer Mail Tlf.nr.