FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE

I AALBORG KOMMUNEQR-BASEREDE AKTIVITETER
5. - 6. KLASSE.
1 - 3 LEKTIONER. LEVERES HELE ÅRET
FLERE EMNER: lignelser, symboler, kirkeåret

 

Skal klassen arbejde med et af følgende emner: lignelser, symboler eller kirkeåret, kan du bestille et færdigt QR-baseret løb omkring disse emner. Ved hjælp QR-koder får eleverne repeteret fakta o. lign. omkring det gennemgåede emne. QR-koderne hænges om rundt omkring på skolen - på udendørs arealer - i kirken - eller andre steder. Når eleverne finder en kode scannes den ind og eleverne skriver det rigtige svar på de medfølgende svarark. Der medfølger "tjekliste" til læreren.

Kompetenceområde: kristendom

 
Skole    Klasse   Emne                     Lærer   Mail