UNDERVISNINGSOPLÆG OM "VORES KIRKE"

2. - 4. KLASSE

Kan bestilles hele året

Antal lektioner: 4-5 lektioner


"VORES KIRKE" er et informativt og lettilgængeligt materiale om kirken som bygning, om kirkeåret og højtiderne og om de store begivenheder i livet, som kirken danner ramme om. Materialet giver eleverne en baggrundsviden, der lægger op til at undersøge den lokale kirke. Forslag til aktiviteter og opgaver til kopiering m.m. indgår i materialet.

BESTILLING AF UV-OPLÆG "VORES KIRKE" 
Skole Klasse
Antal elever               
Lærer Mail
 
 


 
KOMPETENCEOMRÅDE KOMPETENCEMÅL FÆRDIGHEDS- OG LÆRINGSMÅL EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL
    Kristne grundbegreber
Kristne udtryk
 
Kristendom Eleven kan udtrykke sig om
hvad kristendom er og om
centrale begivenheder i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark (3. kl.trin)
Eleven kan forklare hvad
kristendom er, og gengive hovedtrækkende i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark (6. kl. trin)
- Eleven kan udtrykke sig om grundbegreber
i kristendommen (3. kl.trin)
- Eleven kan genkende centrale symboler, ritualer, musik og salmer (3. kl.trin)
- Eleven kan redegøre for betydningen af centrale grundbegreber i kristendommen (6. kl.trin)
- Eleven kan redegøre for betydningen af centrale symboler, ritualer, musik og salmer (6. kl.trin)

- Eleven har viden om centrale kristne grundbegreber/....centrale symboler, ritualer, musik og slamer (3. kl.trin)
- Eleven har viden om udlægninger af
centrale grundbegreber i kristendommen/....har viden om udlægninger af symboler, ritualer, musik og salmer (6. kl.trin)
- Eleven kan beskrive typiske træk ved forskellige tiders kirkebygninger (romansk, gotisk m.m.)
- Eleven kan beskrive kirkerårets forløb i grove træk - herunder placere de kirkelige højtider i en tidsmæssig ramme.
- Eleven kan beskrive de store kirkelige højtiders centrale indhold
- Eleven kan fortælle om kirkens brug i nutidens Danmark