RELIGIONSFRIHED - RUM TIL AT TÆNKE OG TRO

Klassetrin: 8. - 10. klassetrin

Kan leveres fra oktober 2017


Undervisningsmaterialet "Religionsfrihed - rum til at tænke og tro" er udarbejdet af Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester.
Materialet kan anvendes fuldt ud, eller der kan arbejdes med dele af materialet - alt efter den tidsmæssige ramme der er tilrådighed.

Religion og menneskerettigheder står centralt placeret i nutidens samfundsdebat. Og sameksistensensens udfordringer er dagligt mediestof. Undervisningsmaterialet ”Religionsfrihed – rum til at tænke og tro” er udarbejdet med afsæt i netop den igangværende debat og Folkeskolens Formålsparagraf, hvori der står:

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der:
forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.
(...) Stk. 3: Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Målet med materialet er, at bidrage til, at eleverne får de begreber og den forståelse, som skal til for at de på demokratisk vis kan deltage i debatten om religionsfrihed, religionsmøder og sameksistens. Materialet er søgt udarbejdet så neutralt som muligt. Sigtet med materialet er, at oplyse eleverne om, hvordan frihedsrettighederne er blevet til i en lang demokratisk proces og sætter rammerne for borgernes frihedsrettigheder, som sameksistensen må udfolde sig inden for.

MATERIALET INDEHOLDER BL.A:
- Lærervejledning
- Cases
- Links til righoldigt tekstmateriale
- Elevtekster
- Elevopgaver
BESTILLING AF UV-OPLÆG "RELIGIONSFRIHED - RUM TIL AT TÆNKE OG TRO":
 
 
Skole Klasse
Antal elever                            
Lærer Mail