UNDERVISNINGSOPLÆG OM ENGLE

Klassetrin: 2. - 4(5). klasse

Kan bestilles hele året


Antal lektioner: 3-5 lektioner
 
Igennem årtusinder har mennesker uanset nationalitet og religion gået med bevidstheden om, troen på og håbet om, at der findes noget der rækker ud over vores forstand; at der findes væsener som er usynlige for det blotte øje - væsener som indvirker i vores dagligdag - beskytter og guider os igennem livet: Engle.
Dette UV-oplæg har fokus på engle i alle afskytninger -. englen¨i religion, i kunst, i musik, i litteratur og i sproget.
Uv-oplægget vil føre eleverne vidt omkring og forhåbentlig inspirere til at tale om egne erfaringer med engle - og meget mere.
Oplagt idemateriale til fagsamarbejde mellem fagene: kristendomskundskab, dansk og billedkunst.
Mange forslag til aktiviteter og opgaver indgår i materialet. Dermedfølger powerpoint til intro om emnet.
BESTILLING AF UV-OPLÆG "ENGLE"
 
Skole Klasse
Antal elever                            
Lærer Mail
  
KOMPETENCEOMRÅDE KOMPETENCEMÅL FÆRIGHEDS- OG VIDENSMÅL EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL
    Fortælling og kultur  
Bibelske fortællinger Eleven kan udtrykke sig om centrale bibelske begivenheder - Eleven kan redegøre for brug af bibeelske fortællinger i sprog, kunst og samfund

- Eleven har viden om de bibelske fortællingers udtryk i kulturen før og nu
- Eleven kan give eksempler på forekomsten af engle i bibelske fortællinger
- Eleven kan give eksempler på brugen af engle i kunsten
- Eleven kan give eksempler på hvordan englebegrebet bruges sprogligt i udvalgte salmer