UNDERVISNINGSOPLÆG OM "SYMBOLER OMKRING OS"
- en introduktion til symboler i hverdagen - og i kirken.


1. - 3. KLASSE

Kan bestilles hele året


Antal lektioner: 2-5 (+ evt. besøg på "KUNSTEN")

Undervisningsoplægget "SYMBOLER OMKRING OS" er et lettilgængeligt og kortfattet materiale om symboler og brugen af symboler for de yngste klassetrin. Materialet er udfærdiget med særligt henblik på de symboler vi kender fra kirken og dens historie, men inddrager også det symbolsprog, som eleverne kender fra mange andre dagligdags sammenhænge. UV-oplægget indeholder baggrundsstof til underviseren samt ideer til arbejdet med symboler inkl. ark til kopiering m.m.

EKSTRA:
Materialet kan for 2. og 3. klasses vedkommende kombineres med et besøg på "KUNSTEN" i Aalborg, hvor én af museets formidlere vil vise og fortælle om brugen af symboler i udvalgte kunstværker fra museets samling. Besøget inkluderer også en workshop, hvor klassen har mulighed for at arbejde praktisk med brugen af symboler på elevernes præmisser m.m.
Skoletjenesten dækker udgiften til både besøg fra "KUNSTEN" og workshop.

Besøg på KUNSTEN kan foregå på følgende datoer:
10. okt - 11. okt. - 24. okt. - 25. okt. og 27. oktober (2017). BEMÆRK: BEGRÆNSET ANTAL WORKSHOP.

Besøg på "KUNSTEN" kun efter aftale med konsulenterne - der kan derfor ikke foretages reservering af besøg på hjemmesiden. Kontakt konsulenten på mail: jra@km.dk eller idf@km.dk  
KOMPETENCEOMRÅDE KOMPETENCEMÅL FÆRIGHEDS- OG LÆRINGSMÅL EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL
    Kristne udtryk  
Kristendom Eleven kan udtrykke sig om hvad kristendom  er  og om centrale begivenheder i
kristendommens historie,
herunder folkekirkens betydning i Danmark
- Eleven kan redegøre for brugen af bibelske fortællinger i sprog, kunst og samfund

- Eleven har viden om de bibelske fortællingers udtryk i kulturen før og nu

 
- Eleven kan beskrive betydningen af almindeligt anvendte symboler i kristendommen
- Eleven kan give eksempler på hvor symbolerne anvendes i f.eks. den lokale kirke, kunsten m.m.
- Eleven kan give eksempler på brug af symboler udenfor den kirkelige brug af symboler


BESTILLING AF UV-OPLÆG "SYMBOLER OMKRING OS":
 
Skole Klasse Antal elever              Lærer Mail Tlf.nr.