UNDERVISNINGSMATERIALE
QR-BASERET AKTIVITET TIL FORSKELLIGE TEMAER


3.(4.) - 6. KLASSE

Kan bestilles hele året


Antal lektioner: 1-2 
Har klassen arbejdet med et bestemt emne eller tema, kan du hos konsulenten bestille et færdigt QR-baseret løb omkring netop det, eleverne har arbejdet med. Ved hjælp af Qr-koder får eleverne repeteret fakta og ligenende omkring det gennemgåede emne/tema.
R-koderne hænges op omkring skolen eefter en rute som læreren bestemmer - måske ved kriken eller andres steder  når eleverne finder koderne, scannes koden ind på modbiltelefon og eleverne noterer deres svar på de medfølgende svarark - afhængigt af emnet/temaet.
Kontakt konsulenten og aftal indholdet af løbet. Leveringstid ca. 2-3 uger.
Leveres færdigt til brug - forsendelse.

Der foreligger pt. færdigt materiale til følgende emner:
 
  • lignelser
  • symboler
  • kirkeåret
​(leveres straks)

Bestilling af ny QR-aktivitet: kontakt konsulenten på 24944646 eller skriv emne/tema op herunder samt navn, telefon og mail og du vil blive kontaktet.


 
Lærer Skole Emne/tema Klasse Telefon Mail
 
KOMPETENCEOMRÅDE KOMPETENCEMÅL FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL
    Kristne grundbegreber
Kristne udtryk
 
Kristendom Eleven kan forklare, hvad kristendom er, og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark - Eleven kan redegøre for betydningen af centrale grundbegreber i kristendommen
-Eleven kan redegøre for betydningen af centrale symboler, ritualer, musik og slamer

- Eleven har viden om udlægninger af centrale grundbegreber i kristendommen
- Eleven har viden om udlægninger af symboler, ritualer, musik og salmer
- Eleven kan beskrive udvalgte symbolers betydning
- Eleven kan beskrive centrale temaer i kirkeåret
- Eleven kan placere kirkelige højtider i en kronologisk rækkefølge
- Eleven kan genfortælle udvalgte lignelser og relatere dem til temaer i kristendommen
- Eleven kan beskrive centrale begivenheder i kristendommen med egne ord (jul/påske/pinse m.m.)