UNDERVISNINGSOPLÆG VIRTUEL KIRKETOUR - et hjemmesidebaseret UV-oplæg
Check hjemmesiden: 
www.kirketour.dk


LÆS ANMELDELSE OG YDERLIGERE OMTALE AF VIRTUEL KIRKETOUR: KLIK HER

3. - 6. KLASSE

Login til siden kan fåes via nedenstående formular.
Antal lektioner: 1 - 3 

Tag eleverne med på en tur gennem Nordjylland, og stift bekendtskab med ældre, nyere og moderne kirker, som alle rummer hver sin historie. Gennem et nyudviklet IT-site guides eleverne rundt omkringdet nordjyskepå en virtuel kirke-tour. Her vil de gennem små film blive præsenteret for kirken – både udvendig og indvendig, og blive bedt om at løse opgaver, som et led i det undervisningsmateriale der følger med de forskellige film. På denne måde for eleverne mulighed for at lære noget om kirkens historie og forandring gennem tiderne. Et meget anderledes og nytænkende UV-mateariale  med visuel appeal.

FÅ EN MASSE AT VIDE OM FORSKELLIGE TIDERS KIRKER
- ROMANSK
- GOTISK
- NYERE
- MODERNE

Via 4 informative og letilgængelige film hvor Sarah guider jer rundt.
Suppler med elevopgaver, faktabokse m.m. Udførlig lærervejledning medfølger.
Adgang til IT-sitet fås gennem nedenstående formular eller ved kontakt til konsulenten: jra@km.dk eller tlf. 24944646/idf@km.dk eller tlf. 23467600


RESERVERING AF LOG-IN

 
Skole    Klasse   Antal Lærer   Mail
 
KOMPETENCEOMRÅDE KOMPETENCEMÅL FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL
    Kristendommens historie  
Kristendom Eleven kan udtrykke sig om hvad kristendom er og om centrale begivenheder i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark (3. kl.trin)
Eleven kan forklare hvad kristendom er, og gengive hovedtræk af kristendommens historie, herunder folkekirkens betdyning i Danmark (6. kl.trin)
- Eleven kan udtrykke sig om enkelte begivenheder i kristendommens historie (3. kl.trin)
- Eleven kan gengive centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold (6. kl.trin)

- Eleven har viden om kristendommens opståen og udvikling (3. kl.trin)
- Eleven har viden om centrale begivenheder i kristendommens historie, med særlig vægt på danske forhold
- Eleven kan beskrive ligheder og forskelle på forskellige perioders kirkebyggeri
- Eleven kan udtrykke sig om sammenhængen mellem samfundsudviklingen i Danmark og de bygningsmæssige ændringer der er typiske for forskellige tidsperioder
- Eleven kan kortfattet beskrive hvilken indflydelse reformationen i Danmark havde på kirkebygningers udseende og indretning
- Eleven kan ved hjælp af søgemaskiner på nettet finde eksempler på kirker fra de forskellige tidsperioder