OM VÆRDISPIL FOR OVERBYGNINGEN - "HVAD HAR BETYDNING"

Klassetrin: 8. - 10. klasse

Kan bestilles hele året


Antal lektioner: 2-3 lektioner til selve spillet.Værdispillet "HVAD HAR BETYDNING" for de ældste klassetrin handler om værdier og deres betydning for den enkelte - og for fællesskabet. - og hvad betyder værdier for måden vi ser på vores omverden på?
Spillet lægger op til overvejelser og diskussion.
Værdispillet spillet i grupper a 4-5 elever. spillet består af 24 situationskort ud fra hvilke eleverne skal træffe personlige valg - og begrunde dem overfor gruppen. I spillet indgår det element, at alle skal satse på hinandens værdier.
Vejledning, situationskort, spille brikker m.m. medfølger.
Ved bestilling bedes opgivet elevtal.


BESTILLING AF VÆRDISPIL FOR OVERBYGNINGEN
 
 
Skole   Klasse
Antal elever       

             
Lærer     Mail