UNDERVISNINGSOPLÆG OM REFORMATIONEN I DANMARK:
KIRKEN I NYE KLÆDER


Klassetrin: 8. - 10. klasse

Kan bestilles hele året.


Antal lektioner: 3-4 lektioner.
Hvis Lutherfilmen ønskes vist skal spilletiden lægges oveni.

 
"KIRKEN I NYE KLÆDER" er et undervisningsoplæg om reforma-tionen i Danmark og dens betydning for kirken.
Med udgangspunkt i reformatoren Martin Luther sættes der fokus på historiske begivenheder omkring reformationen, specielt med henblik på forholdene i danmark. Teologien bag reformationen bliver ligeledes behandlet, og der vil være forslag til aktiviteter og opgaver. UV-oplægget egner sig til fagsamarbejde mellem historie og kristendomskundskab.
Filmen "LUTHER" (frikøbt til UV-brug) indgår som en del af UV-oplægget.

Materialet er udarbejdet i et samarbejde mellem Folkekirkens skoletjenester i Frederikshavn og AalborgBestilling af UV-oplæg "KIRKEN I NYE KLÆDER

 
 Skole    Klasse  Antal elever    Lærer    Mail

 
KOMPETENCEOMRÅDE KOMPETENCEMÅL FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL
    Kristendommens historie  
Kristendom Eleven kan forklare, hvad kristendom er, og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark - Eleven kan reflektere over kristendommens udvikling og folkekirkens betydning i Danmark

- Eleven har viden om hovedtræk i kristendommens historie og folkekirken
- Eleven kan gøre rede for væsentlige ændringer som reformationen medførte i Danmark hvad angår gudstjenesnes elementer, kirkens sakramenter samt de grunlæggende forseklle mellem den katolske og den evangelisk - lutherske lære
-Eleven kan kortfattet gøre rede for det centrale indhold i Luthers teser
-Eleven kan redegøre for forholdet mellem stat og kirke i Danmark efter reformationen