VIA DOLOROSA - AKTIV PÅSKEVANDRING - AALBORG, EVT. LOKALT

3. - 4. KLASSETRIN
 


26. JUNI: DER ER NU KUN LEDIGE TIDER TIL VIA DOLOROSA MANDAG DEN 19. MARTS KL. 9.15 (1 KLASSE) OG KL. 11.15 (2 KLASSER).


Fra Vor Frue Kirke: mandag den 19. marts til torsdag den 22. marts 2018 kl. 9.15 og 11.15 (8 vandringer)

Der kan deltage 2 klasser pr. vandring.
Såfremt en skole booker en hel dag - d.v.s. 4 klasser kan arrangementet evt. placeres lokalt. Kontakt konsulenterne


Varighed: ca. 60 minutter. Hertil skal beregnes 2-3 lektioner til forberedelse på klassen
 
"VIA DOLOROSA" er et projekt der har til formål at give eleverne viden om påskefortællingen.
En vandring igennem Aalborgs gamle gader - med start og slut i Vor Frue Kirke i Aalborg - gennemspilles med eleverne som aktive medvirkende: Jesu tilfangetagelse, domfældelsen, Peters fornægtelse, Simon af Kyrene, vandringen mod Golgatha og meget andet.

Eleverne møder mange af personerne fra Påskeberetningen: Pontius Pilatus, Judas, de romerske soldater, Peter, Simon af Kyrene og mange flere. Vi slutter vandringen i kirken, hvor vi ønsker hinanden glædelig påske med sang og billeder. Alle elever i klasserne deltager i afviklingen.
Dragter, roller og replikker gør vandringen autentisk og projektet er en gentagelse af påske-vandringerne fra tidligere år.


Da der normalt er stor efterspøgsel efter påskevandringerne opfordres I til at booke hurtigst muligt.


Der deltager 2 klasser i hver vandring og i god tid inden afviklingen får tilmeldte skoler fremsendt materiale med tekster, replikker, tips og ideer til arbejdet med påskens begivenheder.
I tilfælde af meget dårligt vejr kan arr. evt. afvikles indendørs i Vor Frue Kirke/alternativt aflyses arrangementet,TILMELDING TIL "VIA DOLOROSA": KLIK HER

 
KOMPETENCEOMRÅDET KOMPETENCEMÅL FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL
    Fortælling og livstydning  
Bivelske fortællinger Eleven kan udtrykke sig om centrale bibelske fortællinger (3. + 6. kl.trin)
- Eleven kan udtrykke sig om indholdet af de bibelske fortællinger (3. kl.trin)
- Eleven kan give begrundede bud på betydningen af centrale bibelske fortællinger (6. kl.trin)
- Eleven har viden om centrale bibelske fortællinger (3. kl.trin)
Eleven har viden om problemstillinger i centrale bibelske fortællinger

 


- Eleven kan refere til enkeltbegivenheder i påskeberetningen

- Eleven kan redegøre for enkeltpersoners rolle i påskeberetningen (Judas, Peter, Pontius Pilatus m. fl)

- Eleven kan forklare forskellen på den jødiske
og den kristne påske


- Eleven kan sætte påsken ind i tidsmæssig
ramme i forhold til øvrige store begivenheder i kristendommen (jul, pinse m.fl.)
 Se klip med afslutningssangen i Vor Frue Kirke (2013): KLIK HER