SKIBSDRENGENS FORTÆLLING

8 - 10. KLASSETRIN

2 FORESTILLINGER. MAKS. 100 ELEVER PR. FORESTILLING


MANDAG DEN 15. JANUAR 2018 KL. 9.15 OG 11.15 I BUDOLFI KIRKE, AALBORG


VARIGHED: CA. 50 MIN.

23. JUNI: TIL FORESTILLINGEN KL. 9.15 ER DER D.D. KUN PLADS TIL CA. 20 ELEVER MERE.
DER ER STADIG GOD PLADS TIL FORESTILLINGEN KL. 11.15.


Igen i skoleåret 2017 - 2018 er det lykkedes at få en af landets allerdygtigste historiefortællere til Aalborg - Anette Jahn - hvor hun gennem skibsdrengen Simons fortælling beretter en gribende historie om næstekærlighedens sande væsen; en skæbnefortælling om at det, man giver ud, kommer tilbage til én, og ofte i en helt uventet form. Fortællingen er én af indgangene til forståelsen af Karen Blixens livsopfattelse og forhold til kristendommen.
Forestillingen er en oplagt mulighed for et fagsamarbejde mellem kristendomskundskab og dansk, ligesom SKIBSDRENGENS FORTÆLLING er oplagt til brug i forbindelse med en evt. afgangsprøve i faget.
Karen Blixen og hendes forfatterskab er en del af den fælles Kulturkanon.

Ved tilmelding vil tilmeldte klasser få leveret undervisningsoplæg og fortællingen og relationen til bibelske motiver/temaer m.m.


Tilmelding: KLIK HER
 
KOMPETENCEOMRÅDE KOMPETENCEMÅL FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL
    Livsfilosofi
Etik
Tro og tvivl
 
Livsfilosofi og etik -Eleven kan forholde sig til den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæg-gende tilværelsesspørgsmål og etiske principper -Eleven kan reflektere over:
betydningen af den religiøse
dimension /…etiske principper og moralsk praksis/…sammen-hænge mellem forskellige værdigrundlag og deres tydning af tilværelsen
 
-Eleven kan give et kortfattet handlingsreferat af fortællingen

-Eleven kan give en beskrivelse af Simons udvikling

- Eleven give eksempler på episoder i fortællingen, der referer til kendte bibelske beretninger

- Eleven kan diskutere begreberne "den frie vilje" og "skæbne"

- Eleven kan gøre rede for karakteristiske træk ved Karen Blixens fortællinger


Læs mere om Anette Jahn: KLIK HER