SALMESANGSPROJEKT 2017

3. - 5. KLASSETRIN


ARRANGEMENTET AFVIKLES I 3 KIRKER I AALBORG KOMMUNE:


MANDAG DEN 30. APRIL 2018 I VOR FRUE KIRKE, AALBORG. ARRANGEMENTET DENNE DAG ER FULDT BOOKET. DER KAN IKKE LÆNGERE BOOKES TIL DETTE ARRANGEMENT.

TIRSDAG DEN 1. MAJ 2018 I NIBE KIRKE, NIBE. DER KAN BOOKES 

ONSDAG DEN 2. MAJ 2018 I HALS KIRKE, HALS. DER KAN BOOKES

 ALLE DAGE KL. 10.00. VARIGHED: CA. 45 MIN
(+ forberedelse på klassen 1-2 lektioner)


 

Igen i skoleåret 2017 - 2018 afvikles der i tre kirker i Aalborg kommune SALMESANGSPROJEKT . Gamle og nye salmer i en nutidig musikalsk "indpakning". Igen er der truffet aftale med de 5 superdygtige rytmiske musikere, der har spillet til alle salmesangsarrangementerne siden de begyndte i 2010. Der er således lagt op til en "fed" musikalsk oplevelser, hvor netop det at synge sammen er i fokus - og måske rykke lidt ved eleverens forventninger til hvordan "salmer synges". De tilmeldte klasser får ca. 2 mdr. før afviklingen tilsendt intromateriale omkring ÅRETS TEMA - med salmer, aktiviteter og opgaver m.m. Salmesangs-projektet er et årligt tilbagevendende tilbud, som understøtter arbejdet med salmer. Velegnet i et tværfagligt samarbejde med musik.

I god tid inden de afsluttede arrangementer i de tre kirker (ca. 2 mdr.) vil tilmeldte klasser modtage UV-oplæg om årets salmer, ligesom de vil modtage MP3-filer med indspillet musikledsagelse til brug ved indlæringen af salmerne der skal synges.
Det forudsættes at elever har hørt og sunget salmerne før de mødes. Der er således lagt op til en "fed" musikalsk oplevelse, hvor netop det at synge sammen er i fokus. UV-oplægget vil udover tekster og baggrund for de enkelte salmer indeholder tips og ideer til arbejdet med de valgte salmer.

TILMELDING TIL SALMESANGSPROJEKT 2018: KLIK HER
 
KOMPETENCEOMRÅDE KOMEPTENCEMÅL FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL
    Kristne udtryk  
Kristendom Eleven kan udtrykke sig om hvad kristendom er og om centrale
begivenheder i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark (3. kl.trin)/….og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark (6.kl.trin)

- Eleven kan genkende centrale symboler, ritualer, musik og salmer (3. kl.trin)
-Eleven kan redegøre for betydningen af centrale symboler, ritualer, musik og salmer (6. kl.trin)


 

- Eleven har viden om centrale symboler, ritualer, musik og salmer (3. kl.trin)
- Eleven har viden om udlægninger af symboler, ritualer, musik og salmer (6. kl.trin)

- Eleven kan med egne ord gengive indholdet af udvlagte salmer og deres relation til periode/tid på kirkeåret

- Eleven kan samtale om forskelle på ældre og nye salmer (sprogligt og tematisk)

- Eleven kan fortælle om salmernes brug i gudstjenestelige sammenhænge

- Eleven kan definere forskellen på sange og salmer