KUNSTPROJEKT "OM AT GÅ PÅ VANDET"
kunstprojekt med billedkunstner Gitte Engen


12. JUNI : ALLE DAGE MED DETTE TILBUD ER NU FULDT BOOKEDE, HVORFOR DER IKKE LÆNGERE KAN BOOKES TIL ARRANGEMENTET.

2. - 5. KLASSETRINPROJEKTET UDBYDES LOKALT PÅ SKOLERNE I PERIODEN UGE 16, 17, 18 OG 19 2018 (16. APRIL - 11. MAJ)


VARIGHED: 4 lektioner (+ forberedelse på klassen udfra det udarbejdede undervisningsoplæg 1 - 2 lektioner)


Ved bestilling ønskes 2-3 datoer for afvikling - endelig dato/tidspunkt aftales med konsulenterne

Der kan maks. udbydes 9 arrangementer - så meld din klasse til hurtigst muligt.

Et projekt hvor elevernes kreativitet udfordres - og hvor de hver især får mulighed for at udtrykke tanker og følelser.
Ud fra et kortfattet undervisningsoplæg  om underberetninger fremstiller eleverne sammen med billedkunstner Gitte Engen hver deres eget kunstværk.
De fremstillede kunstværker kan evt. indgå i en udstilling i den lokale kirke eller på skolen. Skoletjenesten er gerne behjælpelig med evt. kontakt til den lokale kirke. Skoletjenesten leverer alle materialer og dækker ligeledes udgift til gæstelærer m.m.

Skolen skal kunne stille lokale egnet til krativ aktivitet til rådighed for projektets gennemførelse (billedkunstlokale el. lign.)

Tilbuddet lægger op til fagsamarbejde mellem fagene kristendomskundskab og billedkunst

Aktør: billedkunstner Gitte Engen


TILMELDING TIL "OM AT GÅ PÅ VANDET": KLIK HER

 
KOMPETENCEOMRÅDE KOMPETENCEMÅL FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL
    Fortælling og livstydning 
Kultur
 
Bibelske fortællinger Eleven kan udtrykke sig om centrale bibelske fortællinger (3. + 6. kl.trin)

- Eleven kan udtrykke sig om indholdet af de
bibelske fortællinger (3. kl.trin)
- Eleven kan genkende personer og genstande fra centrale bibelske fortællinger i sprog, kunst og samfund (3. kl.trin)
- Eleven kan give begrundede bud på
betydningen af centrale bibelske fortællinger
(6. kl.trin)

- Eleven kan redegøre for brugen af bibelske fortællinger i sprog, kunst og samfund (6. kl.trin)

- Eleven har viden om centrale bibelske
fortællinger (3. kl.trin)
- Eleven har viden om bibelske fortællingers
brug i kulturen (3. kl.trin)
- Eleven har vid om problemstillinger i centrale
bibelske fortællinger (6. kl.trin)
- Eleven har viden om de bibelske fortæl-lingers  udtryk i kulturen før og nu (6. kl trin)

- Eleven kan med egne ord genfortælle beretningen om vandringen på søen

- Eleven kan gøre rede for en lignelses funktion på Jesu samtid

- Eleven kan relatere det fremstillede kunstværk til den konkrete fortælling der er brugt som motiv

- Eleven kan udtrykke tankerne bag det fremstillede kunstværk

- Eleven kan samtale om betydningen/tolkningen af den benyttede fortælling