FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE

I AALBORG KOMMUNE

KUNSTPROJEKT: PÅSKE - NU MED SØM
MED BILLEDKUNSTNER HANNE SKJOLD KNUDSEN. 4. - 6. KLASSETRIN


PROJEKTET UDBYDES LOKALT PÅ SKOLERNE - FØLGENDE DATOER KAN BOOKES (2021):
ALLE DATOER HVOR DER AFVIKLES KUNSTPROJEKT ER FULDT BOOKET. DER KAN IKKE LÆNGERE BOOKES TIL DETTE ARRANGEMENTVARIGHED: alle dage fra 9.00 - 13.00 
(+ forberedelse på klassen udfra det udarbejdede undervisningsoplæg 1 - 2 lektioner)


Ved bestilling ønskes 2-3 datoer for afvikling - endelig dato/tidspunkt aftales med konsulenterne
 
 

Mit navn er Hanne Skjold Knudsen. Jeg er billedkunstner med bred erfaring i forhold til undervisning, formidling og samskabelse af kunst med både børn, unge, voksne og udviklingshæmmede.I forløbet “PÅSKE - NU MED SØM”, er fokus på formidlingen af påsken som begreb. Altså både i gammeltestamentlig og nytestamentlig forstand.

Vi forsøger, at forholde os til begreber som soning, forsoning, bøn og tilgivelse. Ganske abstrakte begreber, som gennem fælles skabelse af et antal kunstværker forhåbentlig bliver mere konkrete og forståelige.Rent praktisk bliver eleverne delt i grupper på 2-3 børn. De får hver et påske-kit, bestående af en dørgerigt, rød maling (blod), en grov pensel/grendusk, søm og hamre.

Nu går vi igang. Hver gruppe smører blod på dørgerigter og hamrer derefter så mange søm i, som de orker. På den måde får vi kombineret både den gammeltestamentlige og nytestamentlige påske, fordi vi kan få snakket om, hvordan jøderne smurte blod på dørstolperne før flugten fra Egypten, og hvordan Jesus blev korsfæstet. Mens dørgerigterne tørrer, er det tid til fordybelse. Vi går nu igang med små individuelle opgaver - nemlig at lave en mezuzah, som er en lille beholder, der ifølge jødisk tradition sættes på dørkarmen.

Hvert barn får et lille stykke papir, hvorpå de skriver deres egen bøn eller tanker. Derefter ruller de papiret sammen, og vi forsegler det med flydende rød lak, og sætter deres helt egen mezuzah fast på dørgerigten. Når alle dørgerigter er færdige, har vi sammen skabt et fælles værk, som omhandler påsken og dens budskab. Efterfølgende hænges det samlede værk op, så alle dørgerigter hænger vertikalt og lidt forskudt for hinanden. På den måde symboliserer de forbindelsen mellem mennesket og Gud.

Der udarbejdes et undervisningsmateriale, der udsendes i god tid før workshoppen.


Skolen skal kunne stille lokale egnet til kreativ aktivitet til rådighed for projektets gennemførelse (billedkunstlokale el. lign.)

Tilbuddet lægger op til fagsamarbejde mellem fagene kristendomskundskab og billedkunst

Aktør: billedkunstner Hanne Skjold Knudsen


TILMELDING TIL "KUNSTPROJEKT": KLIK HER