FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE

I AALBORG KOMMUNE

KUNSTPROJEKT "LIGNELSER"
kunstprojekt med billedkunstner Gitte Engen


PR. 14. JUNI ER ALLE ARRANGEMENTER FULDT BOOKEDE - DER KAN DERFOR IKKE LÆNGERE BOOKES TIL DETTE TILBUD. 

2. - 5. KLASSETRIN


PROJEKTET UDBYDES LOKALT PÅ SKOLERNE I PERIODEN UGE 18 - 22 (MAJ 2019)

VARIGHED: 4 lektioner (+ forberedelse på klassen udfra det udarbejdede undervisningsoplæg 1 - 2 lektioner)


Ved bestilling ønskes 2-3 datoer for afvikling - endelig dato/tidspunkt aftales med konsulenterne

 
Der kan maks. udbydes 9 arrangementer - så meld din klasse til hurtigst muligt.
 
Et projekt hvor elevernes kreativitet udfordres - og hvor de hver især får mulighed for at udtrykke tanker og følelser.
Ud fra et kortfattet undervisningsoplæg  om underberetninger fremstiller eleverne sammen med billedkunstner Gitte Engen hver deres eget kunstværk. De fremstillede kunstværker kan evt. indgå i en udstilling i den lokale kirke eller på skolen. Skoletjenesten er gerne behjælpelig med evt. kontakt til den lokale kirke. Skoletjenesten leverer alle materialer og dækker ligeledes udgift til gæstelærer m.m.

Skolen skal kunne stille lokale egnet til kreativ aktivitet til rådighed for projektets gennemførelse (billedkunstlokale el. lign.)

Tilbuddet lægger op til fagsamarbejde mellem fagene kristendomskundskab og billedkunst

Aktør: billedkunstner Gitte Engen


TILMELDING TIL "LIGNELSER": KLIK HER