FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE

I AALBORG KOMMUNE

        OM FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I AALBORG KOMMUNE:

         Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg Kommune er:

 • et tilbud til alle skoler i Aalborg Kommune etableret af de fire provstier i kommunen
 • et tilbud med fokus på vidensformidling indenfor kulturbærende fag - primært faget kristendomskundskab. Tværfaglige projekter og aktiviteter med en lang række af skolens øvrige fag er ligeledes naturlige arbejdsområder.
 • et tilbud der arbejder for at skabe bevidsthed om og fortrolighed med en række vigtige værdier, der danner grundlaget for "dansk kultur" - som den kommer til udtryk i den danske folkekirkes tradition.

  Formål og arbejdsområder: 
 • Skoletjenestens formål er at styrke og udvikle samarbejdet med skole og kirke med fokus på undervisningsmæssige opgaver.
 • Skoletjenesten tilbyder konsulentbistand (fagligt/pædagogisk) og deltagelse i fælles projekter om kirken, dens historie og dens kulturelle rolle
 • Skoletjenesten udvikler og tilbyder projekt- og undervisningsmateriale til brug i undervisningen på alle klassetrin
 • Tilbyder inspirationskurser og temadage undervisere, præster m.fl. og arbejder for sikre dialog og erfaringsudveksling.
 

        Arbejdsgrundlag:

 • Arbejdsgrundlaget for skoletjenestens virke er det faktum, at folkeskolen siden ændringerne i 1975 er en ikke-forkyndende institution. Det betyder at skoletjenestens tilbud og projekter er videns- og kundskabsformidlende og ikke-forkyndende.
 • Undervisningstilbud, projekter, kurser og øvrige tilbud referer til skolernes lærerplaner: Fælles Mål og defineres indenfor rammer af  folkeskoleloven. Der er således allerede i arbejdsgrundlaget taget højde for, at alle elever i skolerne skal kunne deltage i skoletjenestens tilbud og projekter
 • I fagformålet for skolens kristendomsundervisning hedder det: "at eleverne skal opnå kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre. Dette sker gennem arbejdet med 4 centrale kundskabsområder :                                 

                 livsfilosofi og etik

´                        bibelske fortællinger

                              
  kristendommen og den udtryk i historisk og nutidig sammenhæng

                                         
ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser

                                                                                                 Vedtægter: klik her